Jump to Navigation

Doel Serious Request 2011 bekend

3FM en het Rode Kruis zetten zich tijdens Serious Request 2011 in voor moeders die beschadigd zijn door oorlog of conflicten.

3FM en het Rode Kruis zetten zich tijdens Serious Request in om een stille ramp op de kaart te zetten. 3FM Serious Request 2011 maakt zich sterk voor moeders die geraakt zijn door oorlog en conflictsituatie 3FM focust vanuit het Glazen Huis op kwetsbare drijvende kracht van gezin. Dat maakte Eric Corton op dinsdag 7 juni 2011 bekend bij Giel in de ochtendshow op 3FM.

Doel 2011: hulp aan moeders in oorlogsgebieden

Eric schoof aan in de studio en legde uit: de moeders die beschadigd zijn in deze situaties hebben hulp nodig omdat juist zij de basis vormen van de samenleving en ongevraagd heel hard worden geraakt door conflicten en geweld. "Veel vrouwen in oorlogsgebieden verliezen hun echtgenoot en staan er dan alleen voor. Naast dat ze dan alleen het gezin moeten onderhouden, worden ze soms ook nog seksueel misbruikt waardoor ze op de vlucht moeten", aldus Eric Corton

Miljoenen moeders getroffen door oorlog en conflict

In tenminste vijfendertig landen ter wereld lopen moeders ongevraagd vele risico's door oorlog. Risico hun partner te verliezen door geweld, risico zelf fysiek beschadigd te raken, risico seksueel beschadigd te worden, risico huis en haard te verliezen of het gezin uiteen te zien vallen. Ieder jaar zijn miljoenen moeders met hun kinderen verstoken van huis en haard als gevolg van oorlog en conflicten. Deze vrouwen staan alleen in de zorg voor hun gezin.

Stille ramp

De nood van deze moeders is onzichtbaar te midden van geweld en conflicten. Deze vrouwen functioneren op de achtergrond en strijden voor de veiligheid, inkomen, verzorging, kinderen, zorg, opvoeding en gezondheid van het gezin. Een moeder die geraakt wordt door oorlog is nergens in beeld. Tijdens oorlog en conflicten zijn moeders de stille kracht van een gezin. Valt zij weg of raakt ze beschadigd, dan raakt het hele gezin ontwricht.

Het Rode Kruis helpt: voedsel, water, een dak, veiligheid en een bestaan

Het Rode Kruis biedt moeders, geraakt door oorlog om direct noodhulp, zoals onderdak, voedsel, schoon drinkwater en gezondheidszorg, inclusief psychische hulp bij onder meer seksueel geweld. Daarnaast helpt het Rode Kruis deze bij de zoektocht naar hun familie.

Regelmatig worden moeders hoofd van het gezin en daarmee ook kostwinner. Partners zijn door gewapende groepen weggehaald of omgekomen en ze staan alleen voor de zorg voor het gezin. Het Rode Kruis helpt deze moeders door ze op te leiden zodat zij in een inkomen kunnen voorzien en voor kinderen kunnen zorgen.

3FM Serious Request

Met 3FM Serious Request zet 3FM zich in samenwerking met het Rode Kruis ieder jaar in voor een stille ramp. In de week voorafgaand aan de kerstdagen sluiten drie DJ's van 3FM zich zes dagen lang op in een glazen studio. Zij eten die dagen niets en maken 24 uur per dag live radio en televisie en zijn online te volgen. Het publiek kan tegen betaling verzoeknummers aanvragen en wordt uitgebreid geïnformeerd over de actie.
In 2004 haalde 3FM Serious Request € 915.955 op voor de vluchtelingen in Darfur. Sindsdien zet 3FM elk jaar een stille ramp succesvol op de kaart.

Vanaf 2006 sluit Studio Brussel zich aan bij de actie. In 2008 doet het Zweedse P3/SVT dat en in 2009 ook het Zwitserse radiostation DRS 3 samen met Schweizer Fernsehen. Ook in Nairobi, Kenia staat sinds 2008 elk jaar een Glazen Huis. In 2010 stond het Glazen Huis in Eindhoven en werd € 7.135.707,- opgehaald. In 2011 staat het Glazen Huis in Leiden en in 2012 in Enschede.

Bron: Bovenstaande tekst hebben we overgenomen van http://seriousrequest.3fm.nl/page/10_nieuws/5349310by Dr. Radut.